Значение на сариса

Копие с дължина от 4 до 7 метра използвано в Древна Македония.Имала къс връх, във формата на листо, и бронзов шип в долната си част, която позволявала да се забие в земята и да спре атаките на противника.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".