Значение на санър

Граница между два имота - ниви , дворове, сгради. Ще посадим жив плет на санър. Ще направим ограда на санър. Ще посттроим сграда на санър.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".