Значение на санким

са̀нким
част. Разг.
1. В края на краищата; и така. Санким всичко стана на нейната.
2. Нима, какво от това, чунким, да не би да. Санким не съм ли заслужила тези похвали!

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".