Значение на самоотвержен

самоотвѐржен
самоотвѐржена, самоотвѐржено, мн. самоотвѐржени, прил.
1. Който жертва своите интереси за общото благо.
2. Който е в резултат от жертване на своите интереси за общото благо. Самоотвержен труд. Самоотвержена служба. // същ. самоотвѐрженост, самоотвержеността̀, ж.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".