Значение на руда

ру̀да
и руда̀, мн. ру̀ди и рудѝ, ж. Минерал, скала, в която се съдържат метали и техни съединения. Оловно-цинкова руда. // прил. ру̀ден, ру̀дна, ру̀дно, мн. ру̀дни.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".