Значение на ритловица

(диал.) Кръгла /необработена/ греда от иглолистно дърво с диаметър обикновено 8-10 сантиметра

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".