Значение на ригиден

(мед.) Твърд, вкочанен, неподвижен, неогъваем. Ригидност на проявление на психични защити.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".