Значение на ресор

ресо̀р
мн. ресо̀ри, (два) ресо̀ра, м. Еластично приспособление в превозно средство, което смекчава удари, вибрации; пружина. // прил. ресо̀рен, ресо̀рна, ресо̀рно, мн. ресо̀рни. м., обикн. ед. Област на дейност, на компетентност. Отговарям за този ресор. // прил. ресо̀рен, ресо̀рна, ресо̀рно, мн. ресо̀рни.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".