Значение на ресентимент

(Ressentiment) (френ.) Повторно преживяване на по-раншно чувство и поради това засилване на същото чувство; по специално (така е при Ницше, който обяснява християнството с р. на простолюдието): чувство на опротивяване, чувство за възмездие, за отплатанеобходимост от омаловажаване на качествата и постиженията на другите, чувство на безсилна омраза, което по-ниско стоящият в социално и духовно отношение изпитва към знатните и властимащите; най-сетне р. се пренася върху самия изпитващ го субект, така че той намразва сам себе си. Като всекидневно явление: потребността да говориш лошо за другите, да им приписваш злонамереност, като по този начин чувстваш себе си по-добър в сравнение с тях и така преодоляваш собственото чувство за малоценност. А самият социален и национален ресантиман превръща байганювщината в резервоар на леви и десни тоталитарни идеологии и практики. Така към преосмисленото понятие на Бахтин "телесна долница" прибавих и ницшевото понятие "ресантиман" (почти непреводимо, но близко до Гео-Милевото "вековна злоба на роба").

Значение на ресентимент

Термин, откритие на Ницше. Той въвежда това понятие за "скрита омраза", "затаено враждебно чувство", „скрита неприязън“. Качества, прилежащи на низшите хора, характерни за неудачниците и паплачта. " .... подтиснатите, ресентиментно негодуващите от съдбата си, ..."

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".