Значение на думата репер

(на френски: repère — знак, изходна точка) е геодезически знак, който се намира в определена точка на земната повърхност и служи като изходна точка при измервания, нивелиране или нанасяне на точки и линии от план на местността.

Употреба и правопис на репер

Мястото на този репер е тук!

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32438 термина и с 33293 описания.

Последното добавено описание е на терминът "ендемия".