Значение на репер

(на френски: repère — знак, изходна точка) е геодезически знак, който се намира в определена точка на земната повърхност и служи като изходна точка при измервания, нивелиране или нанасяне на точки и линии от план на местността.

Употреба и правопис на "репер"

Мястото на този репер е тук!