Значение на рекет

Всякаква форма на психологическо и или физическо изнудване на физическо и или юридическо лице с цел незаконно придобиване на движима или недвижима собственост, законно притежавана от страна на изнудваният или изнудваните физически и или юридически лица.

Значение на рекет

Всякаква форма на психологическо и или физическо изнудване на физическо и или юридическо лице с цел незаконно придобиване на движима или недвижима собственост, законно притежавана от страна на изнудваният или изнудваните физически и или юридически лица.

Значение на рекет

рѐкет
м., само ед. Изнудване за заплащане срещу обещание за охрана, осъществявано от престъпна групировка, понякога обвързана с лица от органите на държавната власт.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".