Значение на резидентен

(чужд.) пребиваващ, обитаващ (дадено място) Подобряване на социалните услуги от резидентен тип = подобряване на социалните услуги с място или възможности за настаняване и обитаване. Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания = предоставяне на социални услуги с места за настаняване (обитаване) за деца и младежи с увреждания.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".