Значение на рамакришна

Истинско име: Гададхар Чатерджи (1836-86) Индийски религиозен мислител и реформатор. Счита, че всички религии са истинни и са само \"различни пътища към един и същи Бог\"; проповядва необходимост от единна за цялото човечество религия. Възгледите му оказват значително влияние върху идеологията на индуизма. Непосредствен продължител на Рамакришна е Вивекананда.

create

Термин на деня


кмет

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".