Значение на райбер

Режещ инстромент служещ за постигане на по-малка грапавост на отвори.

Употреба и правопис на "райбер"

Райберат е износен, трябва да се купи нов.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".