Значение на разпети

разпѐти
и ра̀зпети, разпѐта и ра̀зпета, разпѐто и ра̀зпето, мн. разпѐти и ра̀зпети, прил. Който се отнася до разпятие, разпъване. • Разпети петък. Петъкът, в който е станало разпъването на Исус Христос, и всеки петък преди Великден.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".