Значение на разноезичен

разноезѝчен
разноезѝчна, разноезѝчно, мн. разноезѝчни, прил.
1. Който ползва или в който се ползват различни езици. Разноезична държава.
2. Който съдържа различни езици. Разноезичен речник.
3. Прен. В който няма съгласие, разбирателство.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".