Значение на раждаемост

ражда̀емост
раждаемостта̀, само ед., ж. Степен на ражданията в определено време (за определено общество). Висока раждаемост.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".