Значение на радиоуредба

радиоурѐдба
ж., само ед. Апаратура за приемане и усилване на радиосигнали с цел озвучаване на големи помещения, селища и др.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".