Значение на радиопредавател

радиопредава̀тел
радиопредава̀телят, радиопредава̀теля, мн. радиопредава̀тели, (два) радиопредава̀теля, м. Апаратура за произвеждане и предаване на радиовълни.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".