Значение на пръскам

пръ̀скам
пръ̀скаш, несв.; какво.
1. Разнасям в различни посоки; разпилявам. Пръскам дрехи.
2. Ръся чрез изтласкване на течност. Пръскам стените с вар.
3. За дъжд – вали леко, слабо. – пръскам се. 1. Разделям се, раздробявам се на части (вкл. избухвам). Чашите се пръскаха една след друга.
2. Разпилявам се. Житото се пръскаше по двора.
3. Изчезвам, разсейвам се. Облаците се пръскат по небето.
4. Само мн. Вървим и се разделяме по един или по няколко в различни посоки; разпиляваме се. Не се пръскайте, че ще се изгубим!Пръскам пари. Харча необмислено, пилея пари. • Пръска ми се главата. Много силно ме боли. • Пръскам мълва/слух. Разпространявам мълва, слух.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".