Значение на про-

про-
представка. В състава на имена със значение за, в полза на, напр. проамерикански, прогермански, прокомунистически, протурски, пробългарски, профашистки и др. представка. В състава на глаголи със значение:
1. Резултат от действието на произвеждащия глагол, напр. провличам, продемонстрирам, прочитам, пропивам, проагитирам, проанализирам, пробягвам и др.
2. Действие през пространство или време, напр. провирам, прониквам, пропътувам, пролазвам, прокарвам, протичам и др.
3. Действие през нещо, като се прави отвор в обекта, напр. пробождам, прострелвам, продупчвам, пробивам, прогарям, продирам и др.
4. Еднократно краткотрайно действие или действие с прекъсване, напр. пробучавам, промърморвам, просумтявам, програквам, проревавам, проръмжавам, проблесвам, пролайвам, проплаквам.
5. Начало на действие, напр. проглеждам, прохождам, пропявам, пропушвам, пропивам се, проговарям, провървявам, прозвучавам, пролазвам, проработвам и др.
6. Разпространяване на действието на произвеждащия глагол върху целия обект, напр. прогнивам, промивам, прогизвам, прочиствам и др.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".