Значение на думата прошка

Прощаването е процес, чрез който се освобождаваме от негативните емоции, като гняв, раздразнение и негодувание, насочени към друг човек поради нежелани действия или обиди. Прощаването не означава потискане на гнева и раздразнението, а по-скоро тяхното напълно освобождаване, като осъзнаем причините, които довели до тези емоции, и потърсим по-рационален начин да се справим с тях. Прощаването е от съществено значение за прощаващия, тъй като то му позволява да се освободи от негативните емоции и да прецени фактите, свързани с другия човек, обидата или нежеланото поведение по-обективно.

Употреба и правопис на прошка

Днес е "Прошка"

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32438 термина и с 33293 описания.

Последното добавено описание е на терминът "ендемия".