Значение на думата профанен

земен, светски, несакрален Всички предлагани досега определения за религията имат обща черта: противопоставят сферата на свещеното и религиозния живот на сферата на профанното и светския живот.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32419 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".