Значение на противогаз

противога̀з
мн. противога̀зи, (два) противога̀за, м. Маска с филтър, която се надява на лицето на човек, за да го предпази от вредни газове и др.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".