Значение на пропедевтика

пропедѐвтика
ж., само ед. Спец. Предварителен елементарен курс, въвеждащ в някоя наука; увод. // прил. пропедевтѝчен, пропедевтѝчна, пропедевтѝчно, мн. пропедевтѝчни.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".