Значение на продукт

проду̀кт
мн. проду̀кти, (два) проду̀кта, м.
1. Предмет, който е резултат от човешка дейност, труд.
2. Обикн. мн. Храна, хранителни стоки. Купувам продукти.
3. Прен. Следствие, резултат, плод.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".