Значение на прогимназия

про̀гимназия
мн. про̀гимназии, ж. Среден курс на обучение в училището, който обхваща V – VIII клас. // прил. прогимназиа̀лен, прогимназиа̀лна, прогимназиа̀лно, мн. прогимназиа̀лни.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".