Значение на пробация

Вид наказание. В системата от наказания съгласно НК по своята тежест се нарежда след "доживотния затвор" и "лишаването от свобода". Сравнително тежко наказание, изразяващо се в съвкупност от мерки за контрол и въздействие върху осъденото лице без лишаване от свобода. Наказанието се изпълнява в общността(осъденият не се изолира, а продължава да живее и работи в мястото преди привеждане в изпълнение на наказанието). По време на изпълнение на наказанието, осъденият търпи определени ограничения и има определени задължения в зависимост от наложените му пробационни мерки. Продължителността на пробационните мерки са от 6м. до 3 г., и се определят от съд. При изпълнение на определени условия, НК дава възможност наказанието "лишаването от свобода" да бъде заменено с наказание "пробация". Затова "пробацията" се явява алтернатива на "лишаването от свобода".