Значение на присъединявам

присъединя̀вам
присъединя̀ваш, несв. и присъединя̀, св.; какво/кого, към какво. Съединявам някого или нещо с нещо друго; прибавям. Присъединявам малката нива към мерата.присъединявам се/присъединя се. 1. Съединявам се с нещо, с някого. Присъединявам се към вас за разходка.
2. Поддържам с мнението си вече формулирана от други позиция. Присъединявам се към мнението на Никола. // същ. присъединя̀ване, ср.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".