Значение на приставка

Приставена ,пришита част на дреха ,обувка и др. Сложи ми приставки на обущата.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".