Значение на приставане

Висша форма на доверие, при която момата пренощува при любимия си, с което отхвърля оществените порядки и излага на риск доброто си име в името на любовта. Момата сама отиде при юнака и отдаде честта си (девствеността), надявайки се след това той да я вземе за жена.

Значение на приставане

Висша форма на доверие, при която момата пренощува при любимия си, с което отхвърля оществените порядки и излага на риск доброто си име в името на любовта. Момата сама отиде при юнака и отдаде честта си (девствеността), надявайки се след това той да я вземе за жена.

Значение на приставане

Форма за склюване на брак през езическия период. Той представлявал вземане на момата от момъка с нейно съгласие и със съгласието на нейното семейство. Обикновено при приставането момата сама отивала в къщата на момъка, като взимала със себе си само най-необходимите си вещи. Като израз на уважение към новото си семейство пристаналата девойка извършвала редица ритуали – сядала край огнището и разравяла огъня и обикаляла около него. Този обичай се запазил до началото на XX век, а части от него могат да се срещнат и днес в обичаите на отделни райони.