Значение на прибой

Дума от руски произход. Разбиване на океанските или морските вълни в бреговете на водоемите.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".