Значение на префикс

префикс- (лат.preafixus от prae "пред"и fixus "прикрепен) 1.грам.Представка. 2.фин. Предсрочно плащане на полица. Може да запазите настоящия си мобилнен номер заедно с префикса при преминаване към друг оператор.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".