Значение на думата префикс

префикс- (лат.preafixus от prae "пред"и fixus "прикрепен) 1.грам.Представка. 2.фин. Предсрочно плащане на полица. Може да запазите настоящия си мобилнен номер заедно с префикса при преминаване към друг оператор.

Значение на думата префикс

прѐфикс
мн. прѐфикси, (два) прѐфикса, м. Спец. Част от думата, която се намира пред корена; представка.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32436 термина и с 33289 описания.

Последното добавено описание е на терминът "белодробна емболия".