Значение на преклузия

(Юри.) 1. изключване, отстраняване (на възможност, на опасност); 2. спънка, пречка; 3. погасяване на правото да се търси по съдебен ред дадено право; невъзможност да се предявява нов иск на същото основание и петитум заради съществуване на пресъдено нещо по спора

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32456 термина и с 33369 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гътам".