Значение на представление

представлѐние
мн. представлѐния, ср.
1. Изпълняване на сценично произведение, програма; спектакъл. Театрално представление.
2. Остар. Представа.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".