Значение на предпроектни

Предпроектни средства, отпускат се за извършване на предпроектни деиствия, учредителни разходи, офис оборудане, конспекти, проекти и реклама. Предпроектна документация, Цялата предварителна документация, предхождаща създаването на проект, включително възлагателни писна, маркетингови проучвания, геоложки проучвания, юридически анализи, анализи на пазара и икономически анализи.
(1).Агенцията за развитие на селското стопанство реши да отпусне предпроектни средства на фирите с проекти до 1 000 000 лева, в размер на 3.5 % от стойността на проекта. (2).С цел да се защитят по-добре аргументите за отпускане на искания кредит, комисията реши на следващото заседание да се представи цялата предпроектна документация.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".