Значение на предполагаем

предполага̀ем
предполага̀ема, предполага̀емо, мн. предполага̀еми, прил. За който се предполага, че може да съществува или да стане; допустим, възможен. Предполагаемо участие.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".