Значение на предговор

прѐдговор
мн. прѐдговори, (два) прѐдговора, м. Уводна част към художествен или научен текст, в която се дават обяснения, коментари във връзка със съдържанието; предисловие.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".