Значение на постановление

постановлѐние
мн. постановлѐния ср.
1. Официално разпореждане със сила на закон. Постановление на Министерския съвет.
2. Съдебно решение.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".