Значение на последовател

последова̀тел
последова̀телят, последова̀теля, мн. последова̀тели, м. Човек, който следва някакво учение или примера на някого. Последовател на Буда.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".