Значение на думата последвам

послѐдвам
послѐдваш, св.
1. Кого/какво. Тръгвам наскоро или веднага след някого или след нещо. Жената последва мъжа си.
2. За събития, действия – ставам наскоро, непосредствено след нещо друго. Чу се вик. Последва го втори.
3. Какво. Действам съобразно с нещо, според примера на някого.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".