Значение на полиграфия

полигра̀фия
ж., само ед. Технически отрасъл за книгопечатане и размножаване на печатни произведения. // прил. полиграфѝчен, полиграфѝчна, полиграфѝчно, мн. полиграфѝчни. // прил. полиграфѝчески, полиграфѝческа, полиграфѝческо, мн. полиграфѝчески.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".