Значение на поколение

поколѐние
мн. поколѐния, ср.
1. Съвкупност от хора на приблизително еднаква възраст, които живеят по едно и също време. Поколението на шейсетте.
2. Наследници, потомци на някого. Той не даде поколение и родът му се затри.
3. Наследници с еднаква степен на отдалеченост от общия прародител; коляно. Родът е известен от десет поколения.
4. Прен. Качествено различна от предишните усъвършенствана серия изделия (машини, роботи и др.). Компютри от ново поколение.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".