Значение на думата познаваем

познава̀ем
познава̀ема, познава̀емо, мн. познава̀еми, прил. Който може да бъде опознат, изучен. // същ. познава̀емост, познаваемостта̀, ж.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".