Значение на позиционен

позицио̀нен
позицио̀нна, позицио̀нно, мн. позицио̀нни, прил. Който е свързан с определена позиция; статичен. • Позиционна война. Война, която дълго време се води от установени укрепени позиции.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".