Значение на подмазвам

подма̀звам
подма̀зваш, несв. и подма̀жа, св.; какво.
1. Мажа долната страна на нещо.
2. Разг. Мажа тава с масло. – подмазвам се/подмажа се. Угоднича пред някого с цел да получа облаги; подмилквам се.