Значение на поддавам-се

подда̀вам се
подда̀ваш се, несв. и подда̀м се, св.
1. На какво. Отстъпвам, не оказвам съпротива, предавам се.
2. Изпадам под влияние.
3. Не издържам на натиск; огъвам се.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".