Значение на плондер

Обикновено каучуково изделие, пълно с въздух,служещо за сърцевина на топка за игра на футбол,волейбол и т.н. Прен. дебел човек.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".