Значение на пиар

„пиар” всъщност отразява английската абревиатура PR, която е съкращение от английското „Public Relations” и съответства на българското „Връзки с обществеността”.

Употреба и правопис на пиар

При създаването на желания обществен имидж на клиентите си PR специалистите извършват подбор на информацията за споделяне с обществото, пишат пресматериали, дават пресконференции и организират различни обществени прояви, като се стремят да задържат вниманието на публиката върху определена тема.

Значение на пиар

„пиар” всъщност отразява английската абревиатура PR, която е съкращение от английското „Public Relations” и съответства на българското „Връзки с обществеността”.

Употреба и правопис на пиар

При създаването на желания обществен имидж на клиентите си PR специалистите извършват подбор на информацията за споделяне с обществото, пишат пресматериали, дават пресконференции и организират различни обществени прояви, като се стремят да задържат вниманието на публиката върху определена тема.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".